ในเมื่อกินเด็กไม่ได้ ก็จงเป็นเด็กให้ผู้ใหญ่กินนะคะ 👧🏻


Source

Comments

comments