ยอมรับว่าตอนนี้คุยหลายคน เพราะถ้าคุยคนเดียวคือเป็นบ้า😊


Source

Comments

comments