ภาษาญี่ปุ่น เรียนญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่น สอนภาษาญี่ปุ่น กับมายเซ็นเซ และ คนญี่ปุ่นพูดไทยได้
แลสงญี่ปุ่น
วันนี้ เราจะมาสอนคำว่า อุม้าย
คำว่า เก่ง อร่อย เป็นภาษาญี่ปุ่น

web: www.ilovejapanese.org
Facebook: www.facebook.com/ilovejapan.th

source

Comments

comments