ภาษาญี่ปุ่น เรียนญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่น สอนภาษาญี่ปุ่น กับมายเซ็นเซ และ คนญี่ปุ่นพูดไทยได้
ภาษาญี่ปุ่นที่ไม่สอนในห้องเรียน
www.ilovejapanese.org

ช่องของเรา เป็นช่องที่ให้สาระและความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นและภาษาญี่ปุ่น
สอนโดยมายเซนเซ และ เอ๊ตจัง สาวญี่ปุ่นที่พูดไทยได้
ติดตามพวกเราต่อได้ที่
www.facebook.com/ilovejapan.th
twitter: ilovejapanth

source

Comments

comments