บทสนทนาที่ใช้ในโรงแรมเป็นภาษาญี่ปุ่น
ไว้พูดกับพนักงานโรงแรม

ติดตามพวกเราต่อได้ที่
FB: www.facebook.com/ilovejapan.th
Instagram: mynaka
twitter: ILOVEJAPANTH
Web: www.ilovejapanese.org

ภาษาญี่ปุ่น เรียนญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่น สอนภาษาญี่ปุ่น กับมายเซ็นเซ และ คนญี่ปุ่นพูดไทยได้
ภาษาญี่ปุ่นที่ไม่สอนในห้องเรียน

source

Comments

comments